Kogeneračné jednotky

Kogeneračné jednotky od výrobcu Spanner Re2:
Základné pojmy:

Čo je kogeneračná jednotka?

Kogeneračná jednotka od výrobcu Spanner Re2 vyrába z drevnej štiepky teplo a elektrickú energiu.

Ako funguje kogeneračná jednotka?

Špeciálnym a patentovaným procesom sa z drevnej štiepky odoberie drevný plyn. Tento drevný plyn následne slúži ako palivo pre benzínový motor, ktorý poháňa turbínu vyrábajúcu elektrickú energiu. Horúca voda z chladiča benzínového motora môže slúžiť na vykurovanie objektu, ohrev TÚV, alebo iné účely.

kogeneračná jednotka firma španer

Výhody drevosplyňovacej kegeneračnej elektrárne:

Inovatívna technológia, osvedčená technika systému a žiadne experimenty - v našich systémoch sú aplikované dlhoročné skúsenosti z praxe a roky skúseností spoločnosti Spanner v automobilovom priemysle a v zariadeniach s inovatívnou spaľovaciou technikou a drevosplyňovaním. Môžete si byť istý, že máte najnovšie technológie s vysoko účinným systémom, ktorý pracuje po celé desaťročia pre Vás.

Vysoká účinnosť a princíp kogenerácie - drevosplyňovacia kogeneračná elektráreň veľmi efektívne a optimálne splyňuje drevnú štiepku. Spaľovanie drevnej štiepky ako také je príliš drahé.

Prirodzená drevná štiepka ako palivo - drevosplyňujúca kogeneračná elektráreň používa ako palivo bežnú drevnú štiepku. Preto stačí použiť drevo z lesa alebo drevo z rýchlorastúcich sadov.

Úspešné aplikácie - početné kogeneračné elektrárne sú už úspešne nainštalované v niekoľkých európskych krajinách, v Severnej Amerike a v Ázií.

Spanner Re2 drevosplyňujúce kogeneračné elektrárne produkujú prostredníctvom splyňovania drevnej štiepky elektrickú energiu a teplo použiteľné na vykurovanie, ohrev TÚV, alebo iné účely.

Systém splyňovania drevnej štiepky je vysoko účinný a obzvlášť šetrný k životnému prostrediu – no predovšetkým ekonomický.

Kogeneračná jednotka produkuje v závislosti od modelu elektrický výkon 30 a 45 KW/h a celkový tepelný výkon 80 až 120 KW/h.

Spotreba drevnej štiepky je v prípade modelu HV30 cca 30 kg/h a v prípade modelu HV45 cca 45 kg/h – čo zodpovedá spotrebe cca 1 kg drevnej štiepky na výrobu 1 KW elektrickej energie a viac než 2 KW tepelnej energie.

Stovky oblastí v Európe, Ázii, Amerike a Japonsku využívajú takéto zariadenia v poľnohospodárstve a lesníctve, hoteliérstve a reštauračných zariadeniach, vo výrobných podnikoch ako aj v prípadoch sieťového diaľkového vykurovania.

Novinkou od výrobcu Spanner Re2 sú kogeneračné jednotky HV30 V1.1 a HV45 V1.1, ktoré umožňujú inštaláciu v miestnostiach so štandardnou výškou stropu 2,5 metra.

Všetky časti zariadenia sa osvedčili v stovkách výrobkov, ktoré sú preverené spolu viac než miliónom hodín prevádzky: kompaktný reformátor, plne inteligentné bezkondenzačné čistenie drevného plynu ako aj automatizované riadenie technologických postupov.

Všetky teplonosné komponenty sú izolované tepelnou izolácou a odolným krytom. Aj takéto detaily zvyšujú účinnosť generátora BTE a efektivitu celého systému.

POPIS HK 19 HK 30 HK 45
Elektrický menovitý výkon 19 KWel 30 KWel 45 KWel
Elektrický výstup 400 V / 50 Hz
Teplotný menovitý výkon 45 KWth 73 KWth 108 KWth
Teplotný výstup Výstup: max. 85° C, Spiatočka: max. 65° C
Spotreba drevnej štiepky (7000 h) 119 tATRO 180 tATRO 270 tATRO
Kvalita surovej drevnej štiepky Komoditné skupina 1.1. (lesné drevo, kmene, celé stromy bez koreňov) Veľkosť P16S podľa DIN EN ISO 17225-4; zodpovedá G30
Trieda kvality B2 podľa DIN EN ISO 17225-4
Obsah vody max. 50%
Podiel menších kúskov max. 50% ( < 3,15 mm)
Popol max. 3%