O peletách

Čo sú pelety?

Drevené pelety pozostávajú z prírodného stlačeného odpadového dreva. Ako surový materiál pre peletovú výrobu slúžia hobliny a piliny, ktoré sú v drevárenskom priemysle vo veľkom množstve ako vedľajší (odpadový) produkt.

peletovy kotol , peletky , šetrný kotol

Pelety sa vyrábajú s priemerom od 6 mm a sú 5 až 30 mm dlhé. Majú hmotnosť od 0,65kg/l. Optimálna suchosť pri odpadovej vlhkosti je od max 8-10%. Ich výhrevnosť je cca 4,9kWh/kg čo predstavuje asi 18 MJ/kg. Cena 1kg peliet pre maloodberateľov je asi 16 centov.

Pelety sú dlhodobo skladovateľné v blízkosti kotolne či už v pivnici alebo vo vonkajšom i pod zemou zapustenom sile, odkiaľ sú automaticky podľa potreby dodávané do horeniska dopravníkom. Výhodou peliet sú aj menšie požiadavky na veľkosť skladovacích priestorov. Iným spôsobom zabezpečenia dodávky paliva do kotla je zásobník na pelety, spojený priamo s kotlom.

Sú dva typy podávacích systémov na pelety:

Fakty o peletách

Pelety sa dajú kúpiť v rôznych baleniach: