Ľudia zodpovední za servis

Najskôr sa snažte kontaktovať svôjho regionálneho servisáka, až potom hlavného. Je to rýchlejšie a lacnejšie.

Hlavni servisáci:

Celé Slovensko
  • Meno: Marcel Gabriš
  • Okruh pôsobiska: 100 km
  • Telefónne číslo:+421 917 131 095
  • E-mail: servis@hapero.sk

Regionálni servisáci:

Závažná Poruba (pri Liptovskom Mikuláši)
  • Meno: Michal Bárdy
  • Okruh pôsobiska: 100 km
  • Telefónne číslo:+421 915 810 755
  • E-mail: bardy.michal@gmail.com