Hadicový podávač

Peletový kotol a podávač so sacím bodom.

hadicove podavace so sacim bodom

Peletový kotol a podávač so závitovkou (šnekom).

hadicovy podavac s šnekom

Hadicový podávač:

Čo to je hadicový podávač?

Hadicový podávač paliva je sacia turbína (cyklón, vysávač), ktorá je hadicami prepojená s hlavným skladom paliva a zároveň s denným skladom, ktorý je súčasťou kotla. Sacia turbína vytvára po zapnutí podtlak a dokáže hadicou určenou na transport peliet premiestňovať drevné pelety.

Výhody hadicového podávača?

Výhod je naozaj veľa. Hlavnou výhodou je, že pri správnej konštrukcii hlavného skladu peliet je sacia turbína schopná vyprázdniť hlavný sklad peliet úplne doprázdna, čiže premiestni aj drevný prach a drobné úlomky z peliet. Veľkou výhodou je aj fakt, že hlavný sklad peliet nemusí byť v blízkosti kotla a nemusí byť ani v kotolni, môže byť umiestnený do vzdialenosti 30 metrov od kotla (či kotolne), s možnosťou výškového rozdielu. Hadicový podávač nám umožňuje mať sklad peliet vonku, na povale alebo v garáži a kotol v kotolni (či v technickej miestnosti, alebo v interiéri).

Hadicový, alebo šnekový podávač?

Táto otázka priamo súvisí s použitým zariadením, čiže kotlom na pelety. Ak je kotol konštrukčne vyvíjaný aj na spaľovanie drevného prachu a drobných zbytkov peliet, tak sa kombinácia s hadicovým podávačom priamo odporúča.

Pozor však na použitie hadicového podávača a rôznych lacných kombinovaných kotlov na spaľovanie drevných peliet! Tieto kotly a ich horáky nie sú uspôsobené na spaľovanie drevného prachu a drobných zbytkov peliet (takýto drevný odpad je odfúknutý z horáku) a tak isto nie sú na kombináciu s hadicovým podávačom konštrukčne vyrobené- pretože kotol zvyčajne neobsahuje denný sklad paliva. V prípade lacných kombinovaných kotlov ste odkázaný výlučne na šnekový podávač paliva priamo do horáku. V častých intervaloch je nutná údržba- čiže vyprázdnenie skladu paliva a následné odstraňovanie nánosov prachu a drobných zbytkov peliet zo skladu ako aj zo samotného šneku. Túto hmotu lacný kombinovaný kotol nedokáže spáliť je to už pre Vás iba odpad na vyhodenie. Za tento odpad ste však zaplatili ako za drevnú peletu!!!

Šnekový podávač a Hapero

Aj Hapero kotly využívajú šnekový podávač paliva, ale samozrejme nie štandardným spôsobom. Šnekový podávač paliva je umiestnený medzi denným zásobníkom paliva (ktorý je súčasťou kotla) a horákom. Šnekový podávač je mierne naklonený smerom dole k horáku- práve preto, aby dokázal transportovať s peletami aj prach a drobné úlomky peliet, ktoré by šnekový podávač vyťahujúci pelety smerom hore nedokázal zo skladu vytiahnuť.

Šnekový podávač paliva používame ešte v celoročnom sklade sklade paliva, ak je požiadavka uskladňovať väčšie celoročné množstvo paliva (4 až 25 ton peliet). V tomto prípade je šnek položený vodorovne v najspodnejšej časti celoročného skladu a je pripojený ku kotlu pomocou hadicového podávača peliet (sacej turbíny, vysavača).

Záverečné zhrnutie:

Hadicový podávač je teda skutočne efektívnejší, poskytuje aj možnosť postaviť sklad na pelety úplne mimo kotla. Nevýhoda hadicového podávača je hlučnosť, čiže zvuk ako vysavač, ale vzhľadom na dĺžky zapnutia je táto nevýhoda zanedbateľná (napr. 15 Kw kotol sa plní dva krát denne v intervale 2-3 minúty). Ďalšou nevýhodou je vyššia náročnosť na montáž zariadenia a asi poslednou nevýhodou je určitý estetický efekt, kedy od kotla po hlavný sklad peliet vedú dve hadice o priemere 5 cm (pokiaľ sa tieto hadice nezapustia do podlahy, alebo do omietky).

Šnekový podávač nie je tak náročný na montáž, avšak hlavný sklad na pelety musí byť umiestnený v blízkosti kotla a všetky pelety tak musíte dopraviť až do kotolne. Nie je efektívny, nedokáže prepraviť drevný prach a drobné zbytky peliet, ale táto nevýhoda je relatívna, ak kotol túto hmotu nedokáže spáliť. Hlučnosť je zanedbateľná. Pokiaľ nie je sklad peliet zakrytovaný, tiež nepôsobí esteticky, najmä ak trčí z hlavného skladu peliet.

Zapojenie hadicového podávača:

Hadicový podávač sa skladá zo sacej turbíny (cyklón, vysavač), sacieho bodu umiestnenom v hlavnom sklade peliet a samotných hadíc. Jedna (jednoduchá) hadica slúži na prepravu vzduchu, druhá hadica so špeciálnou úpravou slúži na transport peliet.

Sací bod:

Sací bod sa pri samovýrobe hlavného skladu peliet upevňuje na dno tohoto skladu, pri kúpe originálneho skladu od výrobcu je sací bod upevnený v tomto sklade v tzv. zberači peliet.

Zberač peliet je vytvorený šikminami a zúžením dna hlavného skladu peliet na rozmer cca 30x30 cm s výškou cca 20 cm. Do zberača nám napadá skutočne všetko palivo (aj s drevným prachom a drobnými zbytkami peliet) a celá táto masa je pretransportovaná do denného zásobníku v kotly.